" " 2013

" " 2013

1. .

, , . ֠, . , .

2. .

. ֠λ, . , .

3. Π 2013.

.
, . ,

4. . .

, . ֠, . , .

5. .

. ֠, . , .

6. . . . .

֠λ, . , .

7. .

. . -, .

8. .

. . , ,

9. .

, .
, . , .

10. .

. , .

11. .

. , . , .

12. .

.
, . , .

13. .

. ֠λ, . , .

14. .

. ֠, . , .

15. .

. ֠λ, . , .